När du går och lägger dig på kvällen, går du också igenom dagens händelser i huvudet? Visst är det ofta så att om du har misslyckats med något eller sagt någonting olyckligt, så fastnar du vid det (inte de, säkert övervägande, bra sakerna du har gjort)? Det kommer alltid att hända saker vi, i efterhand, kan tycka att vi borde ha gjort annorlunda. Men genom att älta dessa om och om igen så är det enda du bidrar till att förlänga ditt dåliga mående över händelserna.

Det finns ingenting som heter misslyckanden. Om du gör fel är det ingenting som du behöver ångra – det du behöver göra är att ta lärdom av händelsen, och använda den för att komma ett steg längre på vägen till att lyckas. Misslyckanden är nödvändiga för att nå framgång, och en bra sporre att ta avstamp i.

Som Thomas A. Edison, uppfinnaren av glödlampan, sa: “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work”.