Att ta kontroll och styra över sina egna tankar är en utmaning som de flesta människor aldrig klarar av. Varje individs tankemönster är väl inarbetat och vi styrs av våra invanda responser i olika situationer. Att överhuvudtaget tänka efter i en situation där du automatiskt reagerar på ett speciellt sätt och analysera ditt eget tänkande och din reaktion är en utmaning i sig.

The Theodore Roosevelt

I dagens samhälle är många stressade och oroliga, men vi är inte stressade på grund av att vi har för mycket att göra. Vi är stressade för att vi medan vi gör en sak fokuserar på vad vi ska göra sedan, vad vi ska göra imorgon, om en vecka, om en månad, om ett år, allting som ligger framför oss och likväl saker som redan skett och ligger bakom oss. All inbillad stress och oro som vi känner gör lätt att vi tappar fokus på det vi för tillfället sysslar med, t.ex. jobbet. När vi tappar fokus på vår nuvarande uppgift så gör vi den sämre vilket i sin tur skapar stress när vi gör nästa uppgift men tänker på hur dåligt vi utförde den tidigare uppgiften. 

Det är viktigt att tänka både framåt och att tänka tillbaka. Tänk långsiktigt när du fattar beslut som rör din framtid, se också tillbaka och lär av dina tidigare misstag. Men lär dig framförallt att sluta tänka på och oroa dig över saker som du ändå inte kan göra något åt och fokusera istället på det du kan göra, just nu. Ta en sak i taget och ge dig själv tiden att reflektera över hur du för stunden på bästa sätt kan utföra det du gör i nuet och koncentrera dig sedan på det till 100%.

Det är som sagt oerhört svårt och en lång process att förändra sättet på vilket man tänker, men det går. En bra början är att varje gång du stressar eller oroar dig över något ställa dig frågan:

Kan jag påverka detta just nu? Är svaret nej – släpp det och lägg fokus på det du kan påverka just nu istället.