Att vara utan problem är inte nyckeln till lycka. Alla människor har problem och motgångar, det kommer vi inte ifrån. Det som skiljer oss åt är hur vi hanterar våra problem.

happiness-is-not-the-absence-of-problems

Man pratar ofta om bra och dåliga dagar i förhållande till hur saker flyter på under en dag, men egentligen har det som händer sällan något att göra med hur bra en dag blir, det är vår attityd som avgör. Är din dag förstörd om varmvattnet är slut, eller försöker du se det uppfriskande med en kalldusch? Blir du irriterad och sur över att någon tagit sista kaffet eller ser du din chans att brygga nytt och få en helt färsk kopp? Låter du en otrevlig kund representera alla kunder du har under en dag, eller väljer du att lägga fokus på den glada kunden som bjöd dig på fika?

Problem uppstår, men hur du hanterar dem är upp till dig. Din lycka är upp till dig. Låter du problemen stå i din väg och förstöra ditt liv, eller övervinner du dem med din grymma attityd?