För att få den framtid du vill ha måste du gå i samma riktning som dina drömmar. För att lyckas med det måste du lita på att du kan och inte låta andra personer hindra eller trycka ner dig. Stora drömmar är ofta svåra att nå, men inte omöjliga. Dock så krävs självsäkerhet.

Du måste veta vart du vill och se till att det är dit du är på väg, och även om du möter hinder på vägen måste du lita på din egen förmåga att klara av dem och fortsätta kämpa för dina drömmar. Tror du att du kan, så kan du.