keybo-cover

Key Solutions var ett av trettiofem stolta företag som var med och sponsrade Ride of Hope år 2012 och vi ser det som ett privilegium att få vara med och bidra till genomförandet av detta viktiga och engagerande cykellopp även i framtiden.

Ride of Hope startade precis som Key Solutions år 2008 och 2012 har varit det bästa året hittills. Hela 1.755.000 kronor samlades in i år och pengarna går till bygget av det nya Ronald McDonald Hus som kommer att byggas i Uppsala nära den nya Skandionkliniken och planeras invigas våren 2013. På Skandionkliniken i Uppsala kommer cancersjuka barn från hela landet att få behandling och möjligheten att vara tillsammans med sina familjer under den långa tid behandlingarna pågår.

Ride of Hope passerar 5 av Sveriges 6 barnonkologiska centra för att förhoppningsvis ge de barn och familjer som ligger inne under behandling en positiv upplevelse och en känsla av att vi är många som kämpar för att göra livet lite lättare för de barn och familjer som drabbas av cancer.

Vår Supercyklist Anton cyklade Ride of Hope med sällskap av vår alldeles egen Superhjälte KeyBo och nedan visar vi bilder från deras fantastiska resa tillsammans genom Sverige.

 

KeyBo ser till att allt är förberett inför loppet.


 KeyBo och Anton är ett riktigt vinnarpar!

 

Efter stora insatser måste även superhjältar samla krafterna