Ju mer du ger, desto mer får du tillbaka. Du kan aldrig vara säker på vad du får, men det viktigaste med att ge är egentligen inte att vilja ha tillbaka, utan att kunna känna vetskapen om att du har gjort allt du har kunnat.

Föreställ dig att du har ett bankkonto, men istället för att vara fyllt med pengar så är det fyllt av fina minnen, uppskattning och leenden. Det här bankkontot fyller du på enkelt varje dag, genom att ge det lilla extra till alla du möter!

Giving and being

När du besöker en kund så lägg alltid 110 % på att göra den både glad och nöjd innan du går. Du kommer inte bara att få en trogen kund, utan dessutom ha lämnat ett positivt avtryck i en människas vardag. Genom att ständigt överleverera så kan du gå genom livet med stolthet, och vetskap om att du har spridit glädje. Det är en stor vinst i sig!