Ingenting i livet är rättvist, från födseln har vi alla olika förutsättningar och att jämföra dig med personer med bättre förutsättingar kommer aldrig att göra dig själv bättre. Det enda rationella du alltid kan göra är att utgå från dig själv, din situation och dina förutsättningar och göra det bästa av vad just du har.

Självklart kan du med tiden förändra din situation och dina förutsättningar till det bättre, men för att göra det måste du börja där du står idag och jobba med de tillgångar du har nu. Du kan inte styra omständigheterna runtom dig, men du kan styra din väg utefter omständigheterna. Varje gång du får en möjlighet så väljer du om du ska utnyttja den eller inte, varje gång du möter en motgång så väljer du om du ska vara ett offer för den eller en vinnare över den.

Ingenting i livet är rättvist, men alla har vi möjligheten att växa utifrån våra egna förutsättningar. Du kan utveckla din egen potential genom att lära dig att utnyttja dina resurser och på så sätt nå dina mål och uppnå det som är viktigt för dig – du måste bara lära dig att jobba med det du har.